software

Omnisense Software

Zephyr levererar Omnisense programvara för anslutning av upp till 64 BioHarness-användare. Programvaran levereras i två delar, Omnisense LIVE och Omnisense ANALYS.

Zephyr levererar Omnisense programvara för Windows-baserade datorer. Programvaran har utformats i sammarbete med NASA och US Army Special Forces för att ge omedelbar feedback på hälsa och kondition för en person eller flera personer i stressiga situationer.

Inkluderar funktioner såsom avläsningsförmåga i kraftigt dagsljus, avläsning med nightvision goggles, sammanfattning av värden för samtliga testpersoner, trender för snabb diagnos och är pekskärmskompatibel.

Omnisense LIVE är utformat för att visa 64 personer i realtid och hantera databasen för samtliga användare, deras parametrar, sensorer och radioapparater.

En verklig fältmässig lösning måste vara snabb att installera och konfigurera. Omnisense Deployment Tool bygger på många års erfarenhet med kunder som NASA och US Army Special Forces.

När Zephyr började sitt militära kontrakt lärde de sig att snabbt ta fram ett system som är enkelt att använda och ger fältoperatörer den information de behöver för att hitta fel utan någon teknisk support. Därför har distrubutionsverktyget utvecklats och förfinats för ett enkelt och lättförståligt flöde.

Omnisense ANALYS

Omnisense ANALYS tar antingen data från livesessioner eller BioHarness-minnet och levererar ett/en effektivt verktyg/lösning för att analysera sessioner och insamlad data över tid. ANALYS är en viktig del för individer att möjliggöra effektiva realtidsvarningar med Röd, Orange, Grön larmindikation.

En databas är bara så bra som det rapporteringsverktyg runt den.

Omnisense ANALYS Paketet tillåter användare att

  • Filtrera personer
  • Grupper
  • Människor och datum
  • Välja vilka sessioner att analysera
  • Grupp sub-sessioner för bättre statistik
  • Visa dagsformer, histogram, rapporter ,kalkylblad eller polar plot.

Rapportering

Omnisense ANALYS har en omfattande Verktygslåda för att rapportera funktioner inklusive kalkylblad och polära koordinater. Allt en forskare, tränare behöver för att förstå hur deras testpersoner presterar över tiden.

För en jämförelse mellan olika testgrupper eller personer använder Omnisense ANALYS polära koordinatfunktioner där användaren kan lägga till min- , max- , eller normalsiffror.

Rapportverktyget jämför VO2max, CO2 i % av anaeroba tröskeln, hjärtfrekvensen vid ; max, vila, liggandes, pulsåterhämtning, kritiska nivåer, pulsen vid AT, andningsfrekvens vid AT, RtoR std Dev. Detta möjliggör på ett intuitivt och enkelt sätt jämförelse mellan testgrupper eller personer.

Kan även användas som ett spännande verktyg för en jämförelse vänner eller konkurrenter emellan. Den normativa datan redigeras enkelt med hjälp av Microsoft Excel.

Pulsanalys

ZephyrAnywhere Portal https://www.zephyranywhere.com/life

Gå till Zephyr Labs för att ladda ner en exempelfil. http://www.zephyr-technology.com/resources/zephyr-labs


Adress
Hundred Percent Sport AB
Sankt Eriksterrassen 72a
112 34 Stockholm

Nyheter

fitLight har kommit till Sverige [ 23 januari, 2014 ]

Läs mer om fitLight här: http://www.fitlight.ca/

----